Tarieven

Behandeling 30 - 60 minuten C Pathologie €40 - €80
Behandeling 30 minuten E-F Patholgie €37
Intake 30 minuten €60
Verslag max. €160
Schoolbezoek max. €160

Hoe gaan we samen op pad?

Alvorens samen van start te gaan vraag ik U langs te gaan bij uw (kinder)arts om hen op de hoogte te brengen van uw vraag naar begeleiding.
De arts mag dan een voorschrift opmaken om RIZIV- terugbetaling van de therapie te waarborgen.

Dit voorschrift kan als volgt luiden:

  • 9 of 18 maal kinesitherapie 
  • voor een F- of E- Pathologie : 60 beurten
  • met startdatum 

Als het om een baby gaat of enkel manuele therapie komen ouders en kind samen en kunnen we opstarten.

Meestal echter komen de ouders alleen op een eerste afspraak voor een intake gesprek.
We overlopen dan samen de hulpvraag en bekijken alle gegevens om tot een juiste begeleiding te komen. 

Als het om een jongere gaat kan die zelf bepalen of hij/zij graag alleen komt.

Soms kunnen bepaalde testen helpen om een beter beeld te krijgen van uw kind. Er kan dan een verslag gemaakt worden.